Jak przygotować się na nieoczekiwane awarie instalacji elektrycznej?

Nawet najnowocześniejsze sprzęty elektryczne mogą ulec poważnym uszkodzeniom wskutek nagłego skoku napięcia lub zaniku prądu. I chociaż współczesna technologia stawia na coraz dłuższą żywotność każdego komponentu, nie możemy nic poradzić na awarie, z którymi zmaga się obecnie nasz dostawca prądu. Z tego też powodu, standardem w instalacjach elektrycznych od lat są już wyłączniki różnicowoprądowe i tym podobne zabezpieczenia. Należy bowiem pamiętać, że bezpieczeństwo eksploatacji nie dotyczy wyłącznie samych sprzętów, podłączanych do prądu. Odpowiednio dobrana różnicówka nierzadko może uratować nam życie. Z tego też powodu, w niniejszym artykule opowiemy, dlaczego warto postawić na solidne zasilacze UPS i inne urządzenia, gwarantujące bezpieczne korzystanie ze sprzętów elektrycznych.

Istota wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe, nazywane także różnicówkami, to niezwykle przydatne urządzenia, wykorzystywane we wszystkich typach obiektów. W momencie wykrycia zaburzeń w przepływie prądu, wyłącznik odłącza zasilanie. W praktyce oznacza to, że gdy dotkniemy nieumyślnie przewodu pod napięciem, różnicówka zapobiegnie ciągłemu przepływowi energii przez nasze ciało. Z tego też powodu, eksperci zalecają, aby tego typu urządzenie chroniło wszystkie partie instalacji budynku. Wyłączniki te reagują również w momencie, gdy do instalacji zostanie podłączone uszkodzone urządzenie. Pozwala to tym samym na uniknięcie wybuchu pożaru.

Zasilacze UPS – optymalne zabezpieczenie istotnych danych

Rolą zasilacz UPS jest zapewnienie sprzętom zasilania awaryjnego w momencie, gdy w wyniku nagłej usterki zostanie odcięty prąd. Z tego też powodu, uchodzą one za jedne z najważniejszych urządzeń, wchodzących w skład wyposażenia firmowych serwerowni. Ponieważ zasilanie awaryjne uniemożliwia sprzętom nagłe wyłączenie, możliwe staje się szybkie zapisanie danych oraz bezpieczne wyłączenie urządzeń. Do najskuteczniejszych zasilaczy tego typu należy chociażby seria Galaxy VL, oferowana przez firmę Schneider Electric. Oferuje ona bowiem pełną skalowalność, optymalizację gęstości mocy oraz znacznie mniejsze wymiary, niż w przypadku konwencjonalnych modeli.