Czym jest energetyka słoneczna?

Energia słoneczna dociera do Ziemi w postaci strumienia fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych. Potencjał tego naturalnego źródła jest wykorzystywany coraz chętniej. Dzięki technologii fotowoltaicznej,fototermicznej i fotochemicznej możliwe jest pobieranie energii elektrycznej bezpośrednio ze światła słonecznego, które zaliczane jest do źródeł odnawialnych.