Czym jest mining?

Mining (z ang. górnictwo) to określenie przemysłu wydobywczego. Sektor górniczy to przede wszystkim kopalnie. Wdrażanie nowoczesnych procesów opartych o innowacyjne rozwiązania to przyszłość branży. To znakomite wsparcie w zwiększaniu wydajności i zmniejszaniu zużycia energii, surowców, materiałów eksploatacyjnych i wody. Kopalnie,