Czym jest energetyka słoneczna?

Energia słoneczna dociera do Ziemi w postaci strumienia fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych. Potencjał tego naturalnego źródła jest wykorzystywany coraz chętniej. Dzięki technologii fotowoltaicznej,fototermicznej i fotochemicznej możliwe jest pobieranie energii elektrycznej bezpośrednio ze światła słonecznego, które zaliczane jest do źródeł odnawialnych. Słoneczna energia fotowoltaiczna jest pozyskiwana poprzez wykorzystanie zasady działania ogniwa fotowoltaicznego. Energetyka słoneczna oparta o system paneli fotowoltaicznych jest coraz powszechniej wykorzystywana – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach domowych. Schneider Electric oferuje rozwiązania w dziedzinie energetyki słonecznej. Oferta obejmuje integrację i przyłączanie źródeł fotowoltaicznych, systemy konwersji energii, dystrybucji i monitorowania oraz wsparcie techniczne.

Warunki dla energetyki słonecznej 

Obecnie dostępne technologie, które są związane z branżą energetyki, pozwalają na efektywne pozyskiwanie, wytwarzanie energii oraz przetwarzanie promieni słonecznych w celach, które umożliwiają ich wykorzystywanie w formie energii elektrycznej. Aby energia słoneczna mogła być efektywnie wykorzystywana, potrzebne są odpowiednie narzędzia i warunki. W dużej mierze skuteczność działania fotowoltaiki zależy od miejsca na Ziemi, pory roku, a nawet dnia. Moc paneli słonecznych warunkuje nie tylko pogoda, lecz także typ instalacji. Ogólnie przyjęte normy pracy paneli określają standardowe warunki (z ang. STC – standard test conditions). Na ich podstawie można porównywać różne modele oraz parametry. Za STC uważa się promieniowanie słoneczne o mocy 1000 W/m2, temperatura 25°C i prędkość wiatru 1,5 m/s.

Aktualnie energetyka słoneczna skupia w sobie nowoczesne możliwości, takie jak rozwiązania instalacyjne, koncepcje architektoniczne oraz stosowanie różnorodnych materiałów budowlanych.