Czym jest mining?

Mining (z ang. górnictwo) to określenie przemysłu wydobywczego. Sektor górniczy to przede wszystkim kopalnie. Wdrażanie nowoczesnych procesów opartych o innowacyjne rozwiązania to przyszłość branży. To znakomite wsparcie w zwiększaniu wydajności i zmniejszaniu zużycia energii, surowców, materiałów eksploatacyjnych i wody. Kopalnie, w których wykorzystuje się zaawansowane narzędzia wspierające zarządzanie, mają szansę zoptymalizować nowe instalacje, zapewnić niezawodne zasilanie i przyszłościowe systemy elektryczne. Są także w stanie monitorować wydajność zasobów, przewidywać awarie sprzętu oraz usprawnić czynności konserwacyjne. Rozwiązania dla branży górniczej gwarantują nowoczesne środowisko pracy oraz poprawiają wydajność i bezpieczeństwo pracowników.

Mining – jak usprawnić ten proces? 

Stabilność i perspektywy rozwoju każdego przedsiębiorstwa zależą od wielu czynników. Z całą pewnością planowy charakter podejmowanych działań  i sprawność  infrastruktury to solidny fundament, na którym opiera się każdy biznes. W każdej branży, a w szczególności w kluczowych dla gospodarki sektorach, ważne jest kontrolowanie kosztów i działanie z najwyższą wydajnością – teraz i w przyszłości. Mining może stać się bardziej wydajnym procesem dzięki zintegrowanym systemom zarządzania. Na rynku, który podlega wahaniom, przedsiębiorstwo wydobywcze musi zapewnić sobie jak najwydajniejsze działanie. Systemy zarządzania w przemyśle górniczym umożliwiają zarządzanie całym cyklem życia aktywów w celu maksymalizacji produkcji, zwiększenia niezawodności aktywów i poprawy bezpieczeństwa pracowników. Technologia cyfrowa na usługach sektora wydobywczego może pomóc zunifikować, przeanalizować i zarządzać danymi inżynierskimi, procesami i łańcuchem dostaw w inteligentny i wydajny sposób. Może również pomóc w działaniu na najwyższym poziomie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wsparcie dla branży zapewnia firma Schneider Electric.