Energetyka przyszłości – czysta energia wodna, słoneczna, wiatrowa

Ze względu na niepokojące prognozy na temat nieodwracalnych zmian, jakie zachodzą w naszym klimacie, wszystkie państwa zmierzają do poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania energii, które nie powodują degradacji środowiska naturalnego. W ten sposób kraje o wysokiej świadomości ekologicznej stawiają na zrównoważony rozwój. Ponieważ technologia nie może się rozwijać bez udziału energii, a eksploatowanie konwencjonalnych, wyczerpywalnych źródeł jej pozyskiwania doprowadzają do licznych zmian klimatycznych i mają negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne, coraz częściej sięga się po energię ze słońca (fotowoltaika) czy wiatru (farmy wiatrowe). Ogromny potencjał ma dziś także energetyka wodna czy energetyka wiatrowa

 

Odnawialne źródła energii 

Bieżące monitorowanie aktualizacji z GIS, czyli Systemu Informacji Geograficznej, pozwala na uzyskanie lepszych efektów w realizacji inwestycji opartych o odnawialne źródła energii. Energia wodna powstaje w efekcie wykorzystania energii kinetycznej przepływającej wody. Spiętrzająca się na zaporach woda znajduje ujście w postaci rur i z dużą prędkością trafia do turbiny, której łopaty poruszają się wskutek “uderzenia” strumienia cieczy. Energia kinetyczna jest w ten sposób zamieniana w energię mechaniczną, ta z kolei trafia do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Wytworzony prąd przekazany jest do sieci elektroenergetycznej. Energetyka wodna jest coraz bardziej popularna. 17% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywane jest przez ten rodzaj energii odnawialnej. Najwięcej korzysta się z niej w Chinach, Indiach, Brazylii i USA, a w Europie głównie w krajach skandynawskich. Technologie lokalizacyjne, m.in. GIS, mogą służyć przede wszystkim do stymulowania rentownych inwestycji w nowym krajobrazie energetycznym. Wszystko za sprawą dostępności do analizowania danych, które dotyczą kosztów, informacji na temat prędkości wiatru lub poziomu nasłonecznienia (w przypadku korzystania z wielu różnorodnych źródeł energii odnawialnej). Dostęp do analiz lokalizacyjnych to zauważalne i niezbędne wsparcie, jakie gwarantuje GIS. Może sprawdzić się w trakcie procesu dążenia do dekarbonizacji na rzecz odnawialnych źródeł energii i zwiększenia procentu wykorzystywania ich w naszej rzeczywistości.