Technologie, zapewniające bezawaryjną działalność firm

Nowoczesne maszyny, choć znacznie mniej awaryjne, niż ich odpowiedniki sprzed kilku lat, w dalszym ciągu wymagają odpowiedniego dbania o ich stan. Skoki napięć i inne czynniki mogą bowiem przyczynić się do poważnego ich uszkodzenia, wiążącego się nie tylko z koniecznością napraw lub wymiany, ale również z kosztownymi zastojami. To właśnie z tego powodu, zakup wyłącznika termicznego silnika i tym podobnych urządzeń to kwestia, której nie powinien bagatelizować żaden przedsiębiorca. Nie inaczej jest w przypadku instalacji elektrycznych. Nagłe skoki napięcia lub przeciążenie, spowodowane podpięciem zbyt wielu urządzeń jednocześnie, również mogą doprowadzić do zaburzonego funkcjonowania firmy. Z tego też powodu, w niniejszym artykule przybliżymy temat wyłączników różnicowoprądowych i tym podobnych rozwiązań.

Softstarty i inne formy zabezpieczenia silników

Silniki asynchroniczne elektryczne to urządzenia, których rozruchowi towarzyszy prąd o dużej wartości, powodujący zauważalny spadek napięcia. Wówczas dochodzi do zjawisk, nazywanych udarem silnika oraz udarem prądu. To właśnie za ich sprawą, maszyna może ulec uszkodzeniu podczas próby uruchomienia. Aby uniknąć tego problemu, należy wykorzystać tzw. softstart, nazywany również układem łagodnego rozruchu. Wykorzystując zmienne sterowanie fazowe, urządzenia te najpierw redukują, a następnie podnoszą napięcie silnika od początkowego do znamionowego.

Równie istotne są tu również wyłączniki termiczne silnika. Urządzenia te służą do rozdzielania, łączenia oraz zabezpieczenia obwodów z obciążeniem. Ich funkcjonalność obejmuje również ochronę silników przed blokadą rozruchu oraz przeciążeniami tudzież zwarciami. Dzięki zainstalowanym w nich wyzwalaczom termicznym, wyłączniki chronią uzwojenia silników.

Wyłączniki różnicowoprądowe i ich zalety

Wyłączniki różnicowoprądowe, nazywane również różnicówkami, mają za zadanie chronić zarówno elementy instalacji elektrycznej, jak i samych pracowników. W momencie, gdy dojdzie do porażenia prądem wskutek dotknięcia uszkodzonej instalacji lub wykrycia nieprawidłowości w przepływie prądu, wyłącznik natychmiastowo zamyka dopływ prądu. W przypadku, gdy teren firmy obejmuje bardzo duży teren, zaleca się instalację kilku wyłączników.