Sterowniki PLC – co to takiego?

Automatyzacja procesów powoli staje się standardem we współczesnym przemyśle. Czynnik ludzki coraz rzadziej bierze czynny udział w powtarzalnych procesach, co przekłada się z kolei na mniejszy współczynnik błędów oraz stałą wydajność. Jednym z najczęściej spotykanych urządzeń, związanych z automatyką przedsiębiorczą, jest sterownik PLC. Nazywane programowalnymi sterownikami logicznymi, te niewielkich rozmiarów komputery są najczęściej wykorzystywane do sterowania pracą pomp, wentylatorów tudzież silników. I chociaż pierwsze ich modele powstały już w 1968 roku, współczesne modele sterowników programowalnych są urządzeniami dużo bardziej złożonymi. Poprawie uległa w nich chociażby pamięć oraz szybkość pracy. Oto, co warto wiedzieć na ich temat.

Zasada działania sterowników PLC

Sterownik PLC składa się z jednostki centralnej, wejść i wyjść analogowych, wejść i wyjść cyfrowych, modułu zasilania, modułu komunikacji oraz pamięci. Po pobraniu danych wejściowych, sterownik wykonuje logikę na wejściach jednostki centralnej, po czym na jej bazie włącza lub wyłącza wejścia. Komputery tego typu skrywają wszystkie swoje komponenty w zróżnicowanych obudowach, odznaczających się szeroką gamą wymiarów i kształtów. Oprócz estetyki, obudowa sterownika powinna również oferować możliwość rozbudowy pinów. Z tego też powodu, coraz popularniejsze stają się sterowniki modułowe, pozwalające na ewentualne poszerzenie instalacji, bez konieczności zakupu kolejnego sterownika.

Zalety sterowników PLC

W przeciwieństwie do klasycznych układów stycznikowo-przekaźnikowych, sterowniki PLC nie wymagają zmiany okablowania podczas zmiany sterowania, co znacząco skraca cały proces. Niewątpliwym atutem tego typu urządzeń jest także brak konieczności pisania odrębnych programów dla każdego sterownika, wykorzystywanego na terenie zakładu. Jeden program możemy tu bowiem wgrać bezpośrednio do kilku sterowników. Komputery te umożliwiają również bieżącą diagnostykę stanu maszyny, pozwalając tym samym na lepsze rozplanowanie napraw, zanim dojdzie do pogorszenia problemu.